vägen till lycka kommer inifrån

Du kan förändras, du kan ta ansvar för ditt liv. Du kan bli lycklig. Grunden till lyckan finns inte utanför dig, utan i ditt hjärta och sinne "peace comes from within. do not seek it without". Ditt liv kommer förändras, det mesta i livet är osäkert och oförutsägbart, allt har ett slut och ingenting består. Allt i ditt liv präglas av att allt det du upplever har ett slut. Bli medveten om vad du investerar din tid på och vad dessa människor och saker verkligen kan ge dig. Se livet för vad det är, allt är inte vad det ser ut att vara.

Livet innebär lidande, även den största glädjen innebär tillslut en besvikelse, då ingenting varar förevigt. Du försöker hålla dig fast vid det som gör dig lycklig. Du försöker ständigt få mer och mer och dina förväntningar blir allt högre.

Orsaken till lidandet är ditt omättliga begär, då du ständigt söker njutningar för att mätta begäret som i sin tur ökar ditt lidande. Du lever i din ständiga värld av begär, krav och fångenskap. "Vårt sinne är liksom en hund bunden vid jagets stolpe. Sinnet springer runt ,runt för att förverkliga någon slags frihets känsla, men vi blir hårdare knutna vid förankringen i jagets för varje varv vi springer, kopplet känns allt kortare". 

Då begäret är orsaken till lidandet, så måste begäret minska för att lidandet ska minska. Genom att släcka  dessa begär, hat och okunnighet, allt det där som oroat och plågat dig, så kan du till sist nå frid och ro i sinnet.

Rätt förståelse: Se livet för vad det är. Allt är inte vad det ser ut att vara. Det finns ett lidande. Ingenting varar för evigt. Materiell trygghet ger dig automatiskt inte sinnesfrid.

Rätt tanke: Förståelsen om begär, hat och ondska. Uppmuntra vänlighet, medkänsla, visdom och insikt.

Rätt tal: Avstå från lögner, förtal och hårda ord. 

Rätt handlande: Var viljan god, så var även handlandet gott. Var viljan att skada, så var handlandet ont. Utför endast sånt som leder till lönande resultat.

Rätt levnadssätt: Stanna upp och fundera på hur du spenderar dina arbetstimmar. Respektera alla levande varelser och arbeta inte med någonting som andra tar skada av. Medveten närvaro.

Rätt strävan: Bryt ohälsosamma tillstånd som uppstått. Förhindra ohälsosamma tillstånd att uppstå. Bevara hälsosamma tillstånd. Uppmuntra hälsosamma tillstånd att komma.

Rätt uppmärksamhet: Var närvarande, känn marken under fötterna, känn doften av blommorna. Var medveten uppmärksam och låt inte det förflutna eller framtiden oroa dig. "Det som har hänt har hänt. Det som skall komma, kommer. Men just nu låter du sinnet bli helt uppmärksamt på det som är det varande i ögonblicket. Du är helt i nuet"

Koncentration/meditation: Meditation handlar om att inte tänka på någonting och fullständig vila sinnet. Koncentration är dess motsats, här fokuserar du på en enda punkt.

Ta kontrollen över ditt liv och tankar! "when writing the story of your life don't let anyone else hold the pen". : )

Large

 Kommentera

Namn
Kom ihåg mig?

E-postadress (publiceras ej)


Webbplats


Kommentar